Største humanitære krisene i verden i dag – avslutning

Dette er det siste innlegget om humanitære kriser i verden. Den neste vi skal se på er det som skjer i Myanmar, hvor den utrolige massakren av Rohingya minoriteten i landet, som er muslimsk virkelig overgår mye av hva vi tidligere har nevnt. Det er millioner av flykninger, og de som ikke har kommet seg unna, blir rett og slett drept. Det som er enda mer tragisk er at det skjer fredsprisvinner Aung San Suu Kyi styrer landet. Mer forvirrende blir det ikke, rett og slett.

Vi må også nevne Afghanistan, som nå er et land som har vært i krig i 18 år, helt fra 2001, da USA invaderte landet. Det fører med seg sine egne konsekvenser, og over 1 million mennesker er forflyttet i bare de siste par årene. Mye av årskaen er at den afghanske regjeringen ikke har kontroll over hele landet, faktisk mindre enn 57 prosent. Fra det blir det jo konflikter, og sivile tap den siste tiden har bare økt og økt, og det er rett og slett utrygt for nødhjelp i landet.

En krise som kanskje ikke mange vet om, er det som skjer i Venezuela. Dette er faktisk et veldig rikt land, da de har mye olje, men etter at Hugo Chávez døde, så har Nicolas Máduro styrt med en jernhånd. En sterkt økende inflasjon og en generell helsekrise har ført til at mer enn en million venezuelere har forlatt landet. Mye av problemet handler om politikk her, og problemet har ikke vært krig i seg selv. Máduro har styrt som en diktator, og har ikke tillatt noen stemmer som klager. Det er noe som fører til stygge konsekvenser for befolkningen.

Mange av de jeg har nevnt i disse innleggene vet folk om, men det er også ukjente kriser for de aller fleste. Jeg håper så mange som mulig leser de, så det er litt oppdatert på hva som foregår.