Største humanitære hjelpeorganisasjoner

Det er mye kynisme i verden i dag, og på mange måter så er ikke det rart. Det er mye ondt som skjer, og tilliten til ulike viktige institusjoner er ikke den aller høyeste. Men det betyr ikke at alt er så ille som man skulle tro, og det finnes organisasjoner som bare eksisterer for å hjelpe, som ikke har noe annet formål. En av de største er WFP eller World Food Programme, og den største årsaken til statusen den har er at det er en del av FN. Det er den største humanitære organisasjon mot hungersnød i verden. De hjelper 90 millioner mennesker vært eneste år med mat, i over 80 land. De står for over femti psoent av all mathjelp i hele verden og delte ut 3,5 millioner tonn mat.

En annen er Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE). Det er en organisasjon som kjemper mot fattigdom, og de gjør det ved å forsøke å gi utdannelse til folk i dårlig økonomisk situasjon. De forhindrer sykdom, gir rent vann og holder akkurat nå med over 100 prosjekter over hele verden.

En organisasjon som har vært i medias søkelys i det siste er Oxfam International. Det er en konføderasjon av 17 organisajoner som jobber i 90 land for å hjelpe de som trenger. De hjelper med alt mulig, og de er en av de beste til det, da de har en ekspertise få kan matche.

Det finnes også flere organisasjoner enn dette, og det er viktig å huske på at det man ser på nyhetene er ikke hele bildet. Det er ikke bare mennesker i verden som gjør ondt, da det er veldig mange som hjelper andre. Det selger dog ikke like bra, så det blir ikke nevnt så mye. Men det er veldig viktig å vite at det er faktisk tilfellet.