Velkommen

Velkommen til skribler.no hvor jeg skal forsøke å skrive litt om mennesket, og samfunnet vi lever i. Om du dette virker interessant for deg, så oppfordrer jeg deg til å lese videre, og se igjennom de ulike innleggene mine. Jeg skal snakke om mye rart kan man si og jeg skal i all hovedsak forsøke å ha et fokus på på humanismen, men ikke den akademiske retningen som sådan, men heller som en filosofi som man har for livet. Det å bry seg om sitt medmenneske kan virke som en ganske naturlig evne i et menneske, men man ser jo ofte at det slett ikke er tilfellet.

Jeg kommer ikke til å ha avhandlinger her på hvorfor mennesker er som de er, eller hva potensielle løsninger er. Jeg vil heller prøve å gi opplysninger om situasjoner rundt om i verden, som skjer akkurat nå, slik at man kan kanskje få en litt større bevissthet om hva som foregår. Det er mange som ikke vet, som ikke er interessert og som kanskje ikke bryr seg. Og mens det er opp til den enkelte så er det jo i hvert fall verdt forsøket å gi informasjon, slik at vi kan få folk til å bry seg mer. Det er jo samtidig problematisk på den måten at det ikke hjelper så mye, ved å bare bry seg. Men det er i det minste en start.

En start er alt vi kan be om, da dette tross alt er en blogg, og hvor mye vi kan påvirke er begrenset, i hvert fall nå som jeg, og vi, er i startgropa. Men man kan jo håpe på at vi vokser og at flere dedikerer seg til å gjøre verden til et bedre sted. Så om du føler noenlunde det samme, så les videre her hos meg!